Registrations have closed

Hanuman Mircea Muntenescu 2021

by
76 76 people viewed this event.

Hanuman, Regele Maimu?ã, eroul din Ramayana reprezintã personificarea continuei transform?ri pe care omul este obligat s? o realizeze pentru a-?i reg?si Sinele, acesta fiind for?at s? î?i schimbe înf??i?area ?i s? se adapteze fiec?rei încerc?ri ap?rute în drumul sãu. Urm?rit prin diferite staze în opera lui Muntenescu, acesta reliefeaz? poten?ialul utiliar ?i obiectiv al corpului cât ?i pe cel absolut al Sinelui ce dep??e?te astfel de antagonisme.
Mircea Muntenescu s-a n?scut în anul 1951, la Bucure?ti. A absolvit Liceul Tonitza (în 1969) ?i Academia de Arte din Bucure?ti (1974). A debutat al?turi de Sorin Dumitrescu, ?erban Gabrea, Marin Gherasim ?i Horia Bernea, cu expozi?ia Arta ?i natura, în 1976. A ob?inut Premiul Atelierului 35 în anul 1976. A fost colaborator al Revistei Secolul XX, în 1978 ?i 1979. În anul 1980 a devenit membru UAP. În 1982 a participat la JUGENDTRIENNALE, la Nuremberg. Tot în 1982 a plecat pentru o documentare în art?, în Siberia.

În anii optzeci s-a exprimat mai ales prin design grafic, creând ilustra?ii de carte pentru copii pentru care a fost ?i premiat. În 1990 a beneficiat de o burs? la Paris, iar în 1991, statul italian i-a oferit o burs? de studiu la Vene?ia. A avut expozi?ii personale la Accademia di Romania, la Roma, în anul 2003, iar în 2004 a participat la o expozi?ie organizat? de M.N.A.C. în Spania. În anul 2008 a devenit doctor în arte vizuale-estetic?, sub îndrumarea lui Gheorghe Achi?ei. În anul 2017, a avut expozi?ie personal? la ARCUB, Bucure?ti, iar în acela?i an, a primit Premiul pentru grafic?, pentru întreaga activitate, acordat de UAP.

 

Date And Time

24-01-2021 / 12:00 PM to
01/03/2021 / 05:00 PM
 

Location

Online Event
 

Event Types

 

Event Category

 
 

Share With Friends