Les Inscriptions ont fermé

Hanuman Mircea Muntenescu 2021

par
75 75 personnes ont vu cet événement.

Hanuman, Regele Maimu?ã, eroul din Ramayana reprezintã personificarea continuei transform?ri pe care omul este obligat s? o realizeze pentru a-?i reg?si Sinele, acesta fiind for?at s? î?i schimbe înf??i?area ?i s? se adapteze fiec?rei încerc?ri ap?rute în drumul sãu. Urm?rit prin diferite staze în opera lui Muntenescu, acesta reliefeaz? poten?ialul utiliar ?i obiectiv al corpului cât ?i pe cel absolut al Sinelui ce dep??e?te astfel de antagonisme.
Mircea Muntenescu s-a n?scut în anul 1951, la Bucure?ti. A absolvit Liceul Tonitza (în 1969) ?i Academia de Arte din Bucure?ti (1974). A debutat al?turi de Sorin Dumitrescu, ?erban Gabrea, Marin Gherasim ?i Horia Bernea, cu expozi?ia Arta ?i natura, în 1976. A ob?inut Premiul Atelierului 35 în anul 1976. A fost colaborator al Revistei Secolul XX, în 1978 ?i 1979. În anul 1980 a devenit membru UAP. În 1982 a participat la JUGENDTRIENNALE, la Nuremberg. Tot în 1982 a plecat pentru o documentare în art?, în Siberia.

În anii optzeci s-a exprimat mai ales prin design grafic, creând ilustra?ii de carte pentru copii pentru care a fost ?i premiat. În 1990 a beneficiat de o burs? la Paris, iar în 1991, statul italian i-a oferit o burs? de studiu la Vene?ia. A avut expozi?ii personale la Accademia di Romania, la Roma, în anul 2003, iar în 2004 a participat la o expozi?ie organizat? de M.N.A.C. în Spania. În anul 2008 a devenit doctor în arte vizuale-estetic?, sub îndrumarea lui Gheorghe Achi?ei. În anul 2017, a avut expozi?ie personal? la ARCUB, Bucure?ti, iar în acela?i an, a primit Premiul pentru grafic?, pentru întreaga activitate, acordat de UAP.

 

Date et heure

24-01-2021 / 12:00 PM à
01-03-2021 / 05:00 PM
 

Lieu

Événement en ligne
 

Tipuri de evenimente

 

Catégorie de l?évènement

 
 

Partager avec des amis